Contacto

Bluefields Indian & Caribbean University
Apartado Postal PO Box 88 (Bluefields)
Nicaragua

Contacto principal

Lester Jarquìn
Teléfono 83683079

Contacto de soporte

Sioux Cumming
Teléfono +44-1865-249909