NÁJERA MARTÍNEZ, A. Síndrome de Guillain Barré: Neuroinmunología mimetismo Campylobacter jejuni (lipolisacaridos) – sistema nervioso periférico (gangliosidos). Synapsis, v. 3, n. 2, p. 19- 23, 5 mar. 2012.