[1]
J. Nadal Gelada, A. Moya Salazar, C. Mitjà Ruano, y J. Maceiras Jiménez, Evolución y estructura de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, RPSP, vol. 7, n.º 2, pp. 35-80, dic. 2017.