Zaragoza, F. (2013) DeclaraciĆ³n Universal de la Democracia, Cultura de Paz, 18(58), pp. 2-3. doi: 10.5377/cultura.v18i58.1038.