ZARAGOZA, F. DeclaraciĆ³n Universal de la Democracia. Cultura de Paz, v. 18, n. 58, p. 2-3, 3 maio 2013.